این عکس توسط یکی از عکاسان شهر ستان مرند که خودش هم در عرصه خبرنگاری فعالیت می کند در هنگام خاتمه نماز عید سعید فطر سال ۹۳هفتم مرداد ماه رو ز سه شنبه ،همرابرادر خانمش ستار موسایی جانباز ۷۰ در صد شهید زنده جلو درب مسجد جامع مرند گرفته شده . این عکاس و خبرنگار […]

این عکس توسط یکی از عکاسان شهر ستان مرند که خودش هم در عرصه خبرنگاری فعالیت می کند در هنگام خاتمه نماز عید سعید فطر سال ۹۳هفتم مرداد ماه رو ز سه شنبه ،همرابرادر خانمش ستار موسایی جانباز ۷۰ در صد شهید زنده جلو درب مسجد جامع مرند گرفته شده .

این عکاس و خبرنگار در مورد این میگویید به حاج عباس گفتم عباس جان چهره ات نورانی تر شده مثل اینکه خبرهای هست ، بوی بهشت میدهی ،شهید حاج عباس گفت آقای خبرنگار  دوربینت را آماده کن شاید خبرهای باشد ،

گفتم حاج عباس میشه یه مصاحبه داشته باشیم ایشان با همان لبخند تبسم خالصانه اش گفت ،از من چرا من هم دوربینت و تصویر ت را خراب میکنم از آی آقای ستار مصاحبه کن که شهید زنده است ،ما لیاقت نداریم و با کمی   گپ ،خداقبول کنه التماس دعا و بلاخره خواهش مرا پذیرفت تا این عکس را بگیریم .

چون برای بنده الهام شده بود که آن خلوصی و معرفتی که شهید عبدالهی داشت و این را همه رزمنده گان و همسنگران این شهید والا مقام می دانستند ، حاج عباس با شهداءهمیشه در ارتباط بود ،از کجا عرض کنم خاطراتی  که در کاروران راهیان نور باز گو میکرد ،یا در مراسم یاد واره های شهدا ،گویا هشت سال دفاع مقدس را حاج عباس ترسیم کرده بود ، و اقعا هم همینطور است .

حا ل  یک سخن با خودمان :»عزیزان مراسم بزرگداشت این شهید والا مقام را را دیدیم و دیدند با آن عظمت و شکوه و جلال و حضور گسترده مردم در حسنیه امام خمینی مسجد جامع ،در فراق شهید عبدالهی اشک ریختیم ،عزاداری کردیم ،استامت و بردباری فرزند برومندش امیر آقا را دیدیم و آن قامت استوار پدر ش را هر چند سنی گذشته بود و استوار و مقاوم بود که فرزند برومند سردار رشیدی را همچون عباس عبدالهی تحویل جامعه داد ه .

آری بیایم فقط عهد و پیمانمان را با شهید عباس و  سایر  شهیدان بزرگوار فقط برگزاری مراسم و تا سوم و هفتم و چهلمین روز و یا سالگردش اکتفا نکنیم ، همان راهی که شهید عبدالهی در مرامش بود نگذاریم در گریه و عزاداری ها ختم شود ، مهم ادامه راهش و مرامش را تقویت کنیم .قدری به جامعه نظری بکنیم و با چشمان باز قضاوت کنیم آیا راه شهدا را و خواسته آنان را ادعا کرده ایم ……………….!!!

وباید چنین اذعان داشت شهداء ما شرمنده ایم ………….!!!

 

DSC_1030