1قاسم صبری– 2-جوادبابایی -3-مهدی بزازی- 4-رسول نیک زاد- 5-اصغر ساویز – 6-رحیم اصیل میابی – 7-فاطمه علی حسینی – 8-محمد جعفر علیزاده –9-محمد باقربی پروا– 10-اسداله محمدی –11-غلامر ضا ایماندار- 12-اصغر زلفی- -13معصوم کارکن –14-رحمان عباسی-15-حسن صفری- ی16-داله هاشم زاد ه- 17-حیدر عالی –18-میرهدایت سید مرندی- 19کریم عباسی اول –20-رقیه خوش صفت – 21-محمد قنبر […]

1قاسم صبری– 2-جوادبابایی -3-مهدی بزازی- 4-رسول نیک زاد- 5-اصغر ساویز – 6-رحیم اصیل میابی – 7-فاطمه علی حسینی – 8-محمد جعفر علیزاده –9-محمد باقربی پروا– 10-اسداله محمدی –11-غلامر ضا ایماندار- 12-اصغر زلفی- -13معصوم کارکن –14-رحمان عباسی-15-حسن صفری- ی16-داله هاشم زاد ه- 17-حیدر عالی –18-میرهدایت سید مرندی- 19کریم عباسی اول –20-رقیه خوش صفت – 21-محمد قنبر زاده مرزآباد –22-قاسم صباغی –23-مرتضی بنائی-24-عسگر موسی الرضایی –25-کاظم بخشی فارفار–ر26-ضا فرحانی –27-بهرام کشاورز یامچی –28-عافیت فتحی – 29-مناف شمسی – 30-هوشنگ ملکانی– 31-محمد ایمانی – 32-عبداله جدی –33-علیر ضا علیاری  زنوز – 34-داود محمدی –35-سید باقر حجازی کوه کمر –36-هوشنگ عیسی زاده- ا37-براهیم صراف – 38-میر ابراهیم پور کاووس – 39-یداله ملازاد ه-ا40یرج مهران – 41-حسین درخشانی- ا42سماعیل جباری صاحباری– 43یوسف شیخ زاده مرند –44-فخرالدین رفیعیان -45-محمد هراسی –46-جعفر حق جو –47-ابوالفضل خیر خواه –48-فرهاد خاتمی –49-یوسف پیروی–50-علی روکا –51-هدایت پیری –52-مقصود استادی –53-علی رستمی –54-سعید مصدق –55-ضا حسنلو–56-وفا حسن زاده –57-هادی خندانی –58-مجید دنیاپرست لیواری –ا59-صغر رحیمی –60ارسلان نظری اصل – 61-اصغر رسولی کندلج- 62-محمد ابراهیمی –63-علی افراسیابی –64-جواد کوکبی دیزج یکان –65-داود فرخ نژاد کشکی –66-عباس بافی انامق – 67غلامرضا رضایی – 68-مجتبی رسولی کندلجی – 69-محمد خدا کرمی –70-مهدی نوبخت ارسی –71- جواد شجاعی – 72-جوادداستاه – 73-علی اکبر صادقی – 74-میر خلیل یوزباشی – 75-علی گل محمدی –76-حسن محمد لو 77-محمد دانایی انامق – 78-ابوالفضل نجاتی – 79-علی بخشی-80- علی فلاح – 81-نیره مهد نشين-87-فریبا ایرجی –88-مهدیه علی همتی –89 عطا اله عطازاده.

تعداد کل کاندیداهای  شورای شهر مرند ازسوی ستاد انتخابات شهرستان مرند اعلام شد 98 نفر تاکنون و 9 نفر انصراف دادند /گفتني است آخرین اطلاعات و اخبار به روز را در سایت اخبار به روز مرند بخوانيد