شهروند مرندی از کوه‌های شهرستان مرند دو قارچ کوهی۶ کیلو و ۳ و نیم کیلوگرمی پیدا کرد.

شهروند مرندی از کوه‌های شهرستان مرند دو قارچ کوهی۶ کیلو و ۳ و نیم کیلوگرمی پیدا کرد.

سجاد دیوانی که به همراه دوستان خود در مسیر کوه‌های میاب شهرستان مرند اقدام به کوهپیمایی می‌کرند، موفق به پیدا کردن این قارچ‌های کوهی خوراکی شدند.

۱۶۴۹۴۸_۲۷۵ ۱۳۹۷۰۳۱۵۱۸۲۲۲۲۶۱۴۱۴۳۳۳۷۹۴