با پیگیریهای به عمل آمده روند اجرایی پروژه عملیات راه محور مرند – بناب مرند آغاز شده است. این محور  از محور های مواصلاتی بین مرند و بناب مرند می باشد که راه چندین روستا از این مسیر می باشد . مشخصات کلی پروژه: اعتبار پروژه در سال جاری مبلغ ۲۲۲۰۳۱۸۰۴۶۴ ریال می باشد که […]

با پیگیریهای به عمل آمده روند اجرایی پروژه عملیات راه محور مرند – بناب مرند آغاز شده است.

این محور  از محور های مواصلاتی بین مرند و بناب مرند می باشد که راه چندین روستا از این مسیر می باشد .

مشخصات کلی پروژه:

اعتبار پروژه در سال جاری مبلغ ۲۲۲۰۳۱۸۰۴۶۴ ریال می باشد که  اعتبار بالغ بر ۷۰۰۰ میلیون ریال از محل قیر رایگان مساعدت خواهد شد .

این پروژه به طول ۵ کیلومتر می باشد که از کیلومتر ۳۰۰+۳ الی ۳۰۰+۸ در دست اجرا است.

محل تامین اعتبار عمرانی برای این پروژه از محل درآمد عمومی و استانی می باشد .

 

photo_2017-10-05_23-43-27 photo_2017-10-05_23-43-31 photo_2017-10-05_23-43-34 photo_2017-10-07_02-06-14 photo_2017-10-07_02-06-31 photo_2017-10-07_02-06-34 photo_2017-10-07_02-06-38