،سرپرست شهرداری مرند از وقوع تند باد شدید در مرندطبق اعلام اداره کل هواشناسی خبر داد و گفت: شهروندان در طول روز هنگام خروج از منزل پنجره ها را بسته نگهدارند و از انبار وسایل غیر ضروری در پشت بام ها خود داری کنند. به گزارش اخبار به روز مرند :میرسیاوش اسبقی سرپرست شهرداری مرندبا […]

،سرپرست شهرداری مرند از وقوع تند باد شدید در مرندطبق اعلام اداره کل هواشناسی خبر داد و گفت: شهروندان در طول روز هنگام خروج از منزل پنجره ها را بسته نگهدارند و از انبار وسایل غیر ضروری در پشت بام ها خود داری کنند.

به گزارش اخبار به روز مرند :میرسیاوش اسبقی سرپرست شهرداری مرندبا اشاره به شدت وزش باد در هفته جاری گفت: مغازه دارن اقلام فروشی خود را نیز خارج از مغازه جایگذاری نکنند.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان از پارک کردن خودروهای خود را در کنار دیوار های سست، درختان، تیرهای چراغ برق خود داری کنند، اظهار داشت: پاکسازی کارگاه های ساختمانی در دست احداث در سطح شهر توسط پیمانکاران و صاحبان ملک ضروری است.

اسبقی خواستار شد: شهروندان به ویژه مغازه داران با مشارکت خود در نظافت شهر از تجمع زباله ها و نخاله در جوب ها و آبروهای سطح شهر ممانعت کنند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: جایگاه مخصوص باکس های زباله در سطح شهر نصب شده است و تمامی تجهیزات منصوب شهرداری در معابر اصلی مرندمجهز به حفاظ مخصوص هستند.

سرپرست شهرداری مرند در پایان خواستار جمع آوری داربست های منصوبه در سطح شهر به دلیل احتمال خطرآفرین بودن آنها اقدام نمایند.

thumb