شنیده ها حاکی احمد اباذری یکی دیگر از گزینه های تصدی  سکان شهرداری شهر ترانزیتی کشکسرای از توا بع شهرستان ویژه مرند در استان آذر بایجانشرقی مطرح  است ،باتوجه به اهمت خدمات رسانی به شهروندان در سرسرا کشورمان و. لزوم بهرمندی از خدمات نوین شهر سازی و توسعه شهر بیش از 11 ماه است شهرداری کشکسرای […]

شنیده ها حاکی احمد اباذری یکی دیگر از گزینه های تصدی  سکان شهرداری شهر ترانزیتی کشکسرای از توا بع شهرستان ویژه مرند در استان آذر بایجانشرقی مطرح  است ،باتوجه به اهمت خدمات رسانی به شهروندان در سرسرا کشورمان و. لزوم بهرمندی از خدمات نوین شهر سازی و توسعه شهر بیش از 11 ماه است شهرداری کشکسرای مرند توسط سرپرستی اداره میکرددکه در تاریخ 28-2-93– در جلسه هیات حل اختلاف استان منحل  شدن شورای شهر کشکسرای مرند به تصویب رسید و توسط معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند از طریق رسانه ها  اعلام  به خود شورای محترم شهر کشکسرای   ابلاغ رسمی  رسانیده شد .

حال بااین اوصاف که نزدیک به 38 ماه از دوره شورای چهارم باقی است چرا و چگونه های است که شهردار کشکسرای با سرپرستی اداره می شود و اعضای محترم شورای  که مردم بعنوان ولی نعمتان امورات توسعه شهری و اداره آن بدست آنان سپرده بودند نتوانستند بر تصدی و انتخاب یک شهردار به توافق برسند و آخرش هم طبق قانون دیدیم که شورا اسلامی محترم شهر کشکسرای منحل گرددید آیا در این میان به کسی نفعی رسید تنها به مردم و اهالی شریف این منطقه که در این مدت باید بدون شورا که نقش مهمی را در تصویب بودجه  وتوسعه عمرانی و خدماتی شهر داشتند محروم ماندند .

حال به قول مثل معروف ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است طبق شواهد و شنیده حاکی از آن است که مهندس احمد اباذری قره تپه   گزینه جدیدی برای تصدی پست شهرداری شهر کشکسرای مطرح است ببینیم در این زمینه چقدر مسئولین منطقه تلاش خواهند کرد تا این شهر مهم و ترانزیتی بدون شهردار نماند .

مهندس احمد اباذری   متولد شهرستان مرند و دارای  مدرک فوق لیسانس در رشته  مدیریت برنامه ریزی  شهری می باشند و تاکنون با مسئولیتهای  :

مدیر اجرایی پروزه ستاد اجرایی حضرت امام رحمت اله علیه در منطقه گردشگری سرعین .

مدرس در دانشگاههای کرج – دماوند و جلفا .

مدیر و دبیر  شهر سازی  منطقه آزاد ارس .

مدیر امور سرمایه گذاری و انتقالات منطقه  آزاد ارس .

وآخرین مسئولیت ایشان مدیر شهر سازی منطقه آزاد ارس می باشد