استاندار آذربایجان شرقی :موحدنیا یکی از مدیران برجسته استانداری می باشد اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی در جلسه نشست کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید وکمیته رفع موانع تولید واشتغال در شهرستان مرند گفت: موحدنیا یکی از بهترین مدیران استانداری می باشد. به گزارش اخبار به روز مرند :استاندا ر آذربایجان شرقی شامگاه روز شنبه در نشست […]

استاندار آذربایجان شرقی :موحدنیا یکی از مدیران برجسته استانداری می باشد
اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی در جلسه نشست کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید وکمیته رفع موانع تولید واشتغال در شهرستان مرند گفت: موحدنیا یکی از بهترین مدیران استانداری می باشد.

به گزارش اخبار به روز مرند :استاندا ر آذربایجان شرقی شامگاه روز شنبه در نشست تسهیل ورفع موانع تولید وکمیته رفع موانع تولید واشتغال در شهرستان مرند گفت: شهرداری مرند با اتفاقات افتاده نیازمند مدیری توانمند برای برون رفت از این بحران بود که مرتضی موحدنیااز نیروهای توانمند استانداری برای مدیریت این بحران بوجود آمده خواهش ما را قبول کردند.
جبارزاده در ادامه افزود: شرایط بحرانی حاکم بر شهرداری مرندکه شورای اسلامی این شهر نیز منحل گردیده ودارای بدهی های بسیاری به اشخاص حقیقی وحقوقی می باشد.
وی گفت:برای نجات این شهر نیاز به مدیری توانمند وباسابقه در مورد مسائل شهری بود که بتواند با داشتن ارتباط قوی با کارشناسان استانداری ومسئولان اجرای این مشکل بوجود آمده را حل نماید..

۰۶۴۲ _DSC0620