به گزارش اخبار به روز مرند :علیار راستگو معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان مرند با بیان اینکه میزان اشتغال پیش بینی شده در دستگاه های اجرایی  سال جاری برای شهرستان هشت هزار و ۵۳۳ نفر است، گفت: در پنج ماه اول سال جاری دستگاه‌های اجرایی […]

به گزارش اخبار به روز مرند :علیار راستگو معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان مرند با بیان اینکه میزان اشتغال پیش بینی شده در دستگاه های اجرایی  سال جاری برای شهرستان هشت هزار و ۵۳۳ نفر است، گفت: در پنج ماه اول سال جاری دستگاه‌های اجرایی در مجموع زمینه اشتغال برای یک هزار و ۹۰۴ را ایجاد کرده اند.
وی ادامه داد: میزان اشتغال تحقق یافته در ابتدای سال جاری با توجه به وجود مشکلات فراوان قابل قبول بوده و با تلاش و همکاری دستگاه‌های اجرایی می توانیم میزان اشتغال پیش بینی شده برای شهرستان را به صورت کامل محقق سازیم.
وی به توجه بیشتر دولت بر اشتغال زایی تاکید و اظهار کرد: در سال گذشته ۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی در اختیار اشتغال شهرستان قرار گرفته بود.
وی بیان داشت: مبلغ ۷۹۰/۷ از اعتبارات منابع بانکی و مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از منابع داخلی کمیته امداد حضرت امام (ره) و مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان برای بهزیستی در جهت  اشتغال زایی از منابع بانکی در اختیار دستگاه های حمایتی قرا گرفته است .

وی با تاکید بر  همکاری بانکها در پرداخت به موقع وام عنوان داشت: بانکها وام افراد متقاضی را سریعتر پرداخت نمایند تا مبلغ اعتبار به سایر شهر ها انتقال داده نشود.

DSC_0007DSC_0011 DSC_0013