ستاد برگزاري نماز جمعه شهرستان مرند براي پاسخگويي به سوالات شرعي و شبهات ديني همه روزه در ماه مبارك رمضان از ساعت 10 صبح تا 13ظهر با شماره تلفت 2264888-داخلي 147 مسائل شرعي و 148شبهات اعتقادي آماده خدمات براي شهروندان مي باشد . ستاد برگزاري نماز جمعه شهرستان مرند

ستاد برگزاري نماز جمعه شهرستان مرند براي پاسخگويي به سوالات شرعي و شبهات ديني همه روزه در ماه مبارك رمضان از ساعت 10 صبح تا 13ظهر با شماره تلفت 2264888-داخلي 147 مسائل شرعي و 148شبهات اعتقادي آماده خدمات براي شهروندان مي باشد .
ستاد برگزاري نماز جمعه شهرستان مرند