صدا و سیمای آذربایجان شرقی شرایط پذیرش خبرنگار آزاد ۱- دارا بودن سن ۲۵ تا ۳۵ سال ۲- دارای کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی ۳- داشتن حداقل مدرک کارشناسی ۴- داشتن ویژگی ها و توانائی لازم برای کار خبرنگاری ۵- دارا بودن تجربه فعالیت خبری یا گذراندن دوره خبرنگاری ۶- سکونت در مرکز شهرستان […]

شرایط پذیرش خبرنگار آزاد

۱- دارا بودن سن ۲۵ تا ۳۵ سال

۲- دارای کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی

۳- داشتن حداقل مدرک کارشناسی

۴- داشتن ویژگی ها و توانائی لازم برای کار خبرنگاری

۵- دارا بودن تجربه فعالیت خبری یا گذراندن دوره خبرنگاری

۶- سکونت در مرکز شهرستان به جز تبریز

جذب خبرنگار آزاد باشگاه خبرنگاران جوان