براساس اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مرند بعلت بارش شدید برف همراه با کولاک و افت دمای شدید در این شهرستان کلیه کلاسهای دانشگاه آزاد اسلامی مرند از ساعت 10:30صبح باتاخیر دایر خواهد شد

براساس اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مرند بعلت بارش شدید برف همراه با کولاک و افت دمای شدید در این شهرستان کلیه کلاسهای دانشگاه آزاد اسلامی مرند از ساعت 10:30صبح باتاخیر دایر خواهد شد