به گزارش اخبار به روز مرند :تا کنون از ۶۴ داوطلب انتخابات مجلس دهم در حوزه مرند و جلفا، شش نفر انصراف خود را اعلام کرده اند. علی باقری اقدم حسین  فضلی لیواری خدیجه طباخی رحیم میابی جعفر آذری بشیر بیک بابایی این شش نفر انصراف خود را تقدیم فرمانداری کرده اند. پیش بینی میشود […]

به گزارش اخبار به روز مرند :تا کنون از ۶۴ داوطلب انتخابات مجلس دهم در حوزه مرند و جلفا، شش نفر انصراف خود را اعلام کرده اند.

علی باقری اقدم

حسین  فضلی لیواری

خدیجه طباخی

رحیم میابی

جعفر آذری

بشیر بیک بابایی

این شش نفر انصراف خود را تقدیم فرمانداری کرده اند.

پیش بینی میشود در روزهای آتی نیز برخی کاندیداها انصراف بدهند