به گزارش اخبار به روز مرند :مدرسه شش کلاسه خیر ساز روستای ملا یوسف با حضور امام جمعه محترم ، معاون استاندار آذربایجان شرقی و جمع کثیری از اهالی محترم در محل روستای ملا یوسف مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت . این مدرسه شش کلاسه توسط خیر بزرگوار اسماعیل اسماعیلی مقیم کشور آمریکا […]

به گزارش اخبار به روز مرند :مدرسه شش کلاسه خیر ساز روستای ملا یوسف با حضور امام جمعه محترم ، معاون استاندار آذربایجان شرقی و جمع کثیری از اهالی محترم در محل روستای ملا یوسف مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت .

این مدرسه شش کلاسه توسط خیر بزرگوار اسماعیل اسماعیلی مقیم کشور آمریکا که با همکاری جناب آقای زینال دنیاپرست مورد ساخت قرار گرفته است.

 

این مدرسه در زمینی با مساحت عرصه ۱۶۳۵ مترمربع در یک طبقه  مساحت اعیان ۴۰۰ متر مربع که با هزینه ۸۰۰ میلیون تومان مورد ساخت قرار گرفته است .

photo_2017-09-27_01-19-54 photo_2017-09-27_01-19-58 photo_2017-09-27_01-20-03 photo_2017-09-27_01-20-08 photo_2017-09-27_01-20-17 photo_2017-09-27_01-20-21 photo_2017-09-27_01-20-29photo_2017-09-27_01-21-01 photo_2017-09-27_01-21-05 photo_2017-09-27_01-21-25 photo_2017-09-27_01-22-04 photo_2017-09-27_01-22-28 photo_2017-09-27_01-23-28