در سفر استانی دکتر جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی به شهر مرند شاهد افتتاح پروژه های عمرانی در این سفر بودیم. یکی از این افتتاح ها ، پروژه ساماندهی مزار شهدای شهرستان مرند بود که از سوی شهرداری مرند به گونه ای آبرومند ساماندهی شده است.   در مراسم افتتاح دکتر جبار زاده از مادر شهید خواهش […]

در سفر استانی دکتر جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی به شهر مرند شاهد افتتاح پروژه های عمرانی در این سفر بودیم. یکی از این افتتاح ها ، پروژه ساماندهی مزار شهدای شهرستان مرند بود که از سوی شهرداری مرند به گونه ای آبرومند ساماندهی شده است.  

در مراسم افتتاح دکتر جبار زاده از مادر شهید خواهش می کندکه مراسم افتتاح را بجای آورد و مادر شهید با قامتی خمیده روبان قرمز را قیچی کرده و با بی تابی به سوی مزار فرزند شهیدش حرکت می کند.

 ۱ ۲ ۳