بهره براری از مدرسه 6 کلاسه درمرند طی مراسمی آغاز شد . این واحد آموزشی در زمینی بوسعت یکهزار مترمربع و با زیر بنای 750متر مربع با هزینه ای بالغ 2 میلیارد ریال احداث و راه اندازی و طی مراسمی تحویل آموزش پرورش مرند داداه شد ،برای راه اندازی این مدرسه با مشارکت خیرین مرندی یک […]

بهره براری از مدرسه 6 کلاسه درمرند طی مراسمی آغاز شد .

این واحد آموزشی در زمینی بوسعت یکهزار مترمربع و با زیر بنای 750متر مربع با هزینه ای بالغ 2 میلیارد ریال احداث و راه اندازی و طی مراسمی تحویل آموزش پرورش مرند داداه شد ،برای راه اندازی این مدرسه با مشارکت خیرین مرندی یک میلیاردریال توسط خانواده کاردوست وسی صد میلیون ریال توسط خانواده رزم آرا و مابقی توسط اداره  آموزش پرورش مرند تامین و پرداخت شده است .

در مراسم افتتاح این واحد آموزشی  نماینده مردم مرند و جلفا در سخنانی اهمیت مشارکت خیرین در توسعه فضاهای آموزشی و کسب علم و دانش تاکید کرد و گفت، با توجه به کمبود قضاهاهای آموزشی و اعتبارات دولتی زمینه مشارکت بیشتر خیرین مدرسه ساز را  در امر علم ودانش در جامعه را باید فراهم کنیم .

حسن نژاد گفت :شهرستان مرند با دارشتن بیش از 45 هزار دانش آموز در 400 واحد آموزشگاهی و 4 مرکز آموزش عالی دانشگاهی امسال در صد پذیرفته شده گان به کنکور در رشته های مختلف دانش آموزان  این منطقه رتبه سوم را در استان آذر بایجانشرقی کسب کرده بودند .

وی همچنین افزود با راه اندازی مجتمع عالی سلامت و تکمیل ساختمان دانشکده فنی و مهندسی زمینه ایجاد دانشگاه ملی را در شهرستان مرند فراهم خواهد شد . از برگزاری همایش ملی خیران درمنطقه خبر داد .

 

 

 

gpic21_11 gpic21_23