هیئت رزمی آذربایجان شرقی در مسابقات قهرمانی کشور موی تای افتخار آفرینی کرد.

بعد از مدتها و چندین سال دوری موی تای کاران استان از مسابقات کشوری موی تای در رده نوجوانان و جوانان، تیم منتخب استان با ۱۱ ورزشکار در مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی بمیزبانی سقز کردستان از تاریخ ۹۷/۴/۱۸ لغایت ۹۷/۴/۲۲ شرکت کردند و با حضور ۴۴۵ ورزشکار از تمامی استانها و برخی استانها که دو تیم کامل داده بودند بمدت ۵ روز به رقابت پرداختند و نتایج درخشان و قابل قبولی را کسب کردند.

شرح نتایج پایانی این دوره از مسابقات برای تیم منتخب استان بدین شرح می باشد:

۱- مهدی محمدی مقام اول وزن ۳۸- نوجوانان ( شهرستان مرند )
۲- مهدی رضایی مقام اول وزن ۴۲- نوجوانان ( شهرستان ملکان)
۳- احسان نجفی مقام اول وزن ۳۸- جوانان ( شهرستان اهر )
۴- امیررضا امانی مقام دوم وزن ۴۵- جوانان ( شهرستان اهر )
۵- امیرحسین فریدی مقام سوم وزن ۳۴- نوجوانان ( شهرستان اهر )
۶- محمدرضا انبارته مقام سوم وزن ۸۶- جوانان ( شهرستان تبریز )
که همگی این عزیزان به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.
و با توجه به بازی خوب آقای مهدی عبدی تای بوکسور وزن ۶۷- جوانان از شهرستان ملکان در مرحله ۱/۴ با تصمیم کمیته فنی ایشان هم به اردوی تیم ملی ملحق خواهند شد.