به گزارش هیئت ورزش ووشو شهرستان مرند مسابقات قهرمانی کشوری ویژه بانوان کشورکه با شرکت 12 تیم از استانهای کشور در قالب 300 ورزشکار ووشو کار جوانان و بزرگسالان در سبک لو حان جوان در استان البرز شهرستان کرج برگزار شد .ندا قنبرعلیزاده در وزن 50 کیلوبزرگسالان و فاطمه قربانزاده در وزن 48 کیلو در […]

به گزارش هیئت ورزش ووشو شهرستان مرند مسابقات قهرمانی کشوری ویژه بانوان کشورکه با شرکت 12 تیم از استانهای کشور در قالب 300 ورزشکار ووشو کار جوانان و بزرگسالان در سبک لو حان جوان در استان البرز شهرستان کرج برگزار شد .ندا قنبرعلیزاده در وزن 50 کیلوبزرگسالان و فاطمه قربانزاده در وزن 48 کیلو در رده سنی جوانان مدال طلا بدست آورند .

به کفته ابراهیمی مربی بین الملل و رئیس هیئت ووشو مرنداین دو ورزشکار خانم مرندی بعنوان نماينده ووشو کار از استان آذر بایجانشرقی در این دوره از مسابقات شرکت کرده بودند