افتخار منتخب مردم مرند و جلفا در هیئت ریئسه مجلس نهم : در اولین روز از آغاز مجلس نهم دکتر حسن نژاد منخب حوزه انتخابیه مرند و جلفا در کنار ریاست سنی مجلس بعنوان هیئت رئیسه مجلس نهم در بالای کرسی مجلس نشت و این آغازکار برای اهالی منطقه موجب اقتدار و خوشحالی گر دید […]

افتخار منتخب مردم مرند و جلفا در هیئت ریئسه مجلس نهم :

در اولین روز از آغاز مجلس نهم دکتر حسن نژاد منخب حوزه انتخابیه مرند و جلفا در کنار ریاست سنی مجلس بعنوان هیئت رئیسه مجلس نهم در بالای کرسی مجلس نشت و این آغازکار برای اهالی منطقه موجب اقتدار و خوشحالی گر دید تا شاید در این دوره که حتمی این جوان با ایمان و فداکار و اهل بیت عصمت طها رت و خادم امام رضا (ع)بتواند حق چندین ساله مردم این دیار را بجا آورده تا جوانان و تحصیلکرده های شهرستانهای مرند و جلفا بتوانند مزه زندگی دوباره را بکشند .

آقای دکتر جنابعالی از امروز بعنوان نماینده مردم مرند و جلفا و یکی از هیئت رئیسه های مجلس و جوانترین نماینده مجلس برای سامان دهی ایجاد اشتغال پایدار با مدیریتهای قوی در منطقه با عث رشد و تعالی اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و صنعتی را شاهد باشیم (یا ضامن آهو قریب امام رضا)++++++==+++++