اقدام تحسین برانگیز جمعی از خبرنگاران شهرستان مرند جمعی از خبرنگاران و رسانه های رسمی و مجوزدار شهرستان مرند، چهارشنبه شب در قالب دورهمی خبرنگاران که با ضیافت شام همراه بود، دور هم جمع شده و با همفکری و مشورت، در جهت تقویت وحدت بین رسانه ها و خبرنگاران، اعلام آمادگی کرده و هم […]

 

اقدام تحسین برانگیز جمعی از خبرنگاران شهرستان مرند
جمعی از خبرنگاران و رسانه های رسمی و مجوزدار شهرستان مرند، چهارشنبه شب در قالب دورهمی خبرنگاران که با ضیافت شام همراه بود، دور هم جمع شده و با همفکری و مشورت، در جهت تقویت وحدت بین رسانه ها و خبرنگاران، اعلام آمادگی کرده و هم پیمان شدند در جهت ایفای نقش موثر رسانه ها در توسعه و پیشرفت شهرستان مرند، بیش از پیش تلاش کنند.

مقرر شد این جلسات به صورت مداوم ادامه داشته باشد، تنها خبرنگاران رسمی و مجوزدار شهرستان می توانند عضو این دورهمی باشند…