امام جمعه مرند بر ضرورت حفظ کرامت انسانی نیازمندان و محرومین از سوی تمامی مراکز و سمن های خیریه تاکید کرد.

وی با اشاره به منش حضرت علی (ع) در رابطه با کمک به نیازمندان تصریح کرد: مراکز نیکوکاری باید با الگوگیری از رفتار و منش مولای متقیان، در راستای کمک به محرومین قدم بردارند.

امام جمعه مرند بر تشکیل منظم این نشست تاکید کرد و افزود: مسائل مالی از سوی این مراکز باید به صورت جدی کنترل شود و کمک به افراد نیازمند هم باید به صورت هدفنمد در این شهرستان انجام پذیرد.

ضروت تعامل سمن های خیریه

همچنین فرماندار ویژه مرند در این جلسه با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی شهرستان وضعیت اشتغال جوانان است، عنوان کرد: مراکز خیریه باید در جهت اشتغال زایی گام بردارند و با هدف تولید شغل، اقدامات لازم را برای افراد نیازمند انجام دهند.

داود گرشاسبی بر ضرورت شفاف سازی عملکرد مالی سمن ها تاکید کرد و گفت: سمن های خیریه باید بیشتر از گذشته با یکدیگر تعامل داشته باشند و در چهارچوب اساسنامه اقدام کنند و تمامی هزینه های خود را به صورت شفاف اطلاع رسانی کنید دهند تا در بررسی اسناد دچار مشکل نشوند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل عدم استعلام سمن ها از یکدیگر، شاهد آن هستیم که برخی از نیازمندان از مزایای این سمن ها بیشتر استفاده می کنند و برخی کمتر که باید با وجود سامانه، پرداخت کمک ها به این افراد ساماندهی و منسجم شود.