به گزارش اخبار به روز مرند :امام جمعه یامچی با گرامی داشت ولادت با سعادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)وروزپاسدار، ازامام حسین (ع) به عنوان پاسدارواقعی دین،قرآن وسیره ی پیامبراکرم (ص) یاد کرده اظهار داشت:سرور وسالار شهیدان  حضرت اباعبدالله الحسین(ع)با نثار جان ارزشمند خویش وتقدیم جوانان ویاران باوفای خودازدین خدا وسیره پیامبر اکرم (ص)پاسداری کرد. ایشان […]

به گزارش اخبار به روز مرند :امام جمعه یامچی با گرامی داشت ولادت با سعادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)وروزپاسدار، ازامام حسین (ع) به عنوان پاسدارواقعی دین،قرآن وسیره ی پیامبراکرم (ص) یاد کرده اظهار داشت:سرور وسالار شهیدان  حضرت اباعبدالله الحسین(ع)با نثار جان ارزشمند خویش وتقدیم جوانان ویاران باوفای خودازدین خدا وسیره پیامبر اکرم (ص)پاسداری کرد.
ایشان همچنین باتشریح مفهوم پاسداری وارزش آن افزود:پاسداری وپاسدار تنها درلباس خاص سپاهیان عزیز خلاصه نمی شود بلکه به معنای حراست از نفس ،ارزشها ومرزهاست که درروایات اسلامی ازآن باعظمت یادشده که چشمی که شب را تا سحردرراه خدا بیدار بماند ازآتش دوزخ درامان خواهد بود.
خطیب جمعه یامچی به ولادت حضرت اباالفضل (ع) وروزجانباز هم اشاره کرده وآن حضرت رانمونه ی عینی ایثار وفداکاری ووفای به عهد دانست.
ایشان دراین زمینه افزودند:جانبازان عزیز با اهدای قسمتی ازجسم خود درراه خدا واهداف انقلاب اسلامی رنج های فراوانی را تحمل نموده واز اجروپاداش الهی بهره مند می شوند .
امام جمعه یامچی با یادآوری نعمت بزرگ ولایت فقیه درنظام اسلامی وبرشمردن نمونه هایی ازتواضع وبزرگ منشی مقام معظم رهبری ،ازایشان به عنوان رهبری بی نظیر در جهان یاد کرد.
ایشان دراین زمینه افزودند:انتقاد شدید معظم له ازذکر نام ایشان درکنار نام ائمه هدی (ع) ،درخواست برای تبرک قران وگفتن جانم فدای رهبر درمراکزنظامی ودستوربرحذف دعابرای سلامتی ایشان در هواپیماها ،همه وهمه نشان دهنده ی هدایت صحیح جامعه اسلامی واحترام به کرامت انسانها وتواضع معظم له می باشد.
امام جمعه یامچی دفاع جانانه از فرزندان ودانشمندان هسته ای ملت ایران ازدیگر خصوصیت های رهبر معظم انقلاب برشمرد واظهار امیدواری کرد که مردم آگاه ایران اسلامی بویژه جوانان ابعادشخصیتی حضرت امام ومقام معظم رهبری را بهترشناخته وقدردان نعمت ولایت باشند.