امیر عباس سلطانپور بعنوان بخشدار بخش مرکزی شهرستان هوراند استان آذربایجانشرقی انتخاب گردید. در جلسه روز یکشنبه شورای اداری شهرستان هوراند که در محل ساختمان فرمانداری برگزار خواهد شد امیر عباس سلطانپور بعنوان بخشدار جدید بخش مرکزی هوراند معرفی خواهد شد.   امیر عباس سلطانپور متولد مرند، ١٣۵٧ تحصیلات:کارشناسی شیمی محض دانشگاه تربیت معلم تبریز […]

امیر عباس سلطانپور بعنوان بخشدار بخش مرکزی شهرستان هوراند استان آذربایجانشرقی انتخاب گردید.

در جلسه روز یکشنبه شورای اداری شهرستان هوراند که در محل ساختمان فرمانداری برگزار خواهد شد امیر عباس سلطانپور بعنوان بخشدار جدید بخش مرکزی هوراند معرفی خواهد شد.

 

امیر عباس سلطانپور
متولد مرند، ١٣۵٧
تحصیلات:کارشناسی شیمی محض دانشگاه تربیت معلم تبریز
کارشناسی ارشد:اندیشه سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
حایز رتبه برتر فارغ التحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی با معدل١٨/۴۵
مولف یک کتاب در مورد اندیشه سیاسی امام خمینی انتشارات سازمان فرهنگی-هنری و دهها مقاله در حوزه تئوری های سیاسی وفرهنگ سیاسی وارتباطات
تدریس در دانشگاه هادر دروس جامعه شناسی،ارتباطات سیاسی وروابط عمومی
سوابق کاری:
١-دبیرشیمی در مناطق مرند وجلفا
٢-معاون آموزشی هنرستان
٣-کارشناس امور مالی اداره آموزش وپرورش مرند
۴-کتابدار و رابط پژوهشی مرکز تربیت معلم شهید بهشتی
۵-کارشناس اموراداری اداره کل آموزش وپرورش استان
۶-مشاور رییس مرکز آموزش سازمان فرهنگی-هنری شهرداری تهران
٧-مدیر دفتر ارتباط با مراکز دانشگاهی وتحقیقاتی مرکز آموزش سازمان فرهنگی-هنری شهرداری تهران
٨-معاون اجرایی مرکز آموزش سازمان فرهنگی-هنری شهرداری تهران
٩-کارشناس سیاسی وانتظامی فرمانداری ویژه مرند

سوابق سیاسی:
١-عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تبریز
٢-دبیرانجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تبریز
٣-عضو شورای هماهنگی نیروهای خط امام استان
۴-عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان
۵-عضو شورای اجرایی وهماهنگی انجمن اسلامی معلمان استان
۶-عضوعلی البدل شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان کشور
٧-عضو کمیته فرهنگیان ستاد دکتر روحانی استان
٨-قایم مقام ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در شهرستان مرند