داود گرشاسبی در جلسه شورای آموزش و پروش شهرستان مرندگفت: ۶۰ درصد از مدارس شهرستان علاوه بر داشتن ساختمان فرسوده، تجهیزات مناسب آموزشی نیز ندارند.

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند: داود گرشاسبی در جلسه شورای آموزش و پروش شهرستان مرندگفت: ۶۰ درصد از مدارس شهرستان علاوه بر داشتن ساختمان فرسوده، تجهیزات مناسب آموزشی نیز ندارند.
وی ادامه داد: امروزه بدون داشتن تجهیزات و امکانات آموزشی به روز و مناسب نمی توان بازخورد مناسبی از آموزش دانش آموزان گرفت.
معاون استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه هم اکنون ۷۰ مدرسه شهرستان مرند نیازمند توجه ویژه برای بازسازی و نوسازی است از همه مردم و مسئولان خواست در جهت جذب مشارکت های مردمی برای مدرسه سازی تلاش کنند.
رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان افزود: هم اکنون در شهرستان مرند تعداد ۱۹ طرح احداث بازسازی و نوسازی مدارس از طریق مشارکت های مردمی در حال اجراست که نیازمند افزایش این تعداد هستیم.
وی همچنین از نحوه برگزاری جشنواره های خیران مدرسه ساز انتقاد و خاطرنشان کرد: جشنواره های خیرین مدرسه ساز نباید یک حرکت نمایشی باشد بلکه باید جنبه اجرایی داشته باشد به گونه ای که به جای برگزاری جشنواره چند صدنفری ، جلسه ای با خیران برگزار و تصمیمات نهایی برای ساخت و بازسازی مدارس اتخاذ شود.

معاون استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره بهآموزش سبک زندگی اسلامی گفت:آموزش و پرورش باید سبک زندگی اسلامی را از مدارس شروع و توجه ویژه ای به تربیت نسل در چار چوب نظام جمهوری اسلامی داشته باشد تا بتوانیم نسل را از گسست نجات دهیم.

وی ادامه داد : در آموزش سبک زندگی  سعی شود به مسائل اقتصادی و اشتغال زایی هم توجه شود و ایجاد مهارت شود.