فرماندار شهرستان ویژه مرند از نبود پیش تصفیه خانه کشتارگاه صنعتی شهرداری این شهر انتقاد کرد.

فرماندار شهرستان ویژه مرند از نبود پیش تصفیه خانه کشتارگاه صنعتی شهرداری این شهر انتقاد کرد.
گرشاسبی در جلسه کارگروه بهداشت و امنیت غذایی این شهرستان گفت: متاسفانه از۱۵سال پیش در شهرستان مرند شهرداری این شهر ملزم به ایجاد پیش تصفیه خانه کشتارگاه صنعتی شده است که تاکنون با برگزاری چندین جلسه و تصویب ، هیچ اقدامی در این باره انجام نشده و تمامی پساب آبهای استفاده شده در این کشتارگاه وارد تصفیه خانه فاضلاب شهری مرند می شود.
وی افزود: در حال حاضر تصفیه خانه شهر مرند جوابگوی فاضلاب شهری و کشتارگاه صنعتی شهرداری نیست و باید اقدامات موثری در این رابطه انجام شود.
معاون استاندار آذربایجان شرقی در ادامه بر اهمیت سلامت مردم تاکید کرد و گفت: در سال گذشته و سال جاری شاهد کشت محصولات کشاورزی با آبیاری فاضلاب شهری هستیم که در طی سال جاری شش هکتار از این مزارع با این آب آبیاری شده است.
گرشاسبی افزود: اگر به مسائل بهداشتی و امنیت غذایی مردم شهرستان توجه نشود در طی سالهای آینده شاهد افزایش بیماری هایی همچون سرطان و مرگ مردم شاهد خواهیم شد.
وی گفت: سلامت غذایی مردم شهرستان با آب مصرفی و محصولات پرورش یافته با آن آب رابطه مستقیم دارد که مسئولین جهاد کشاورزی و اداره امور آب بر نحوه فعالیت کشاورزان و آب خروجی از تصفیه خانه کنترل بیشتری داشته باشند.