در نخستین روز از آغاز سال جدید در بیمارستان آیت اله حجت کوهکمر مرند  او لین نوزاد در سال ۱۳۹۴متولد شد این نوزاد که در  بخش زایمان بیمارستان آیت اله حجت کوهکمر  مرند بطور طبیعی چشم بر جهان گشود . تقی کرمی فرماندار ویژه مرند ،سید رضا هاشمی  شهردار و علی رو کا رئیس شورای  […]

در نخستین روز از آغاز سال جدید در بیمارستان آیت اله حجت کوهکمر مرند  او لین نوزاد در سال ۱۳۹۴متولد شد

این نوزاد که در  بخش زایمان بیمارستان آیت اله حجت کوهکمر  مرند بطور طبیعی چشم بر جهان گشود .

تقی کرمی فرماندار ویژه مرند ،سید رضا هاشمی  شهردار و علی رو کا رئیس شورای  شهر مرند با حضور در بیمارستان  به مادر فاطمه با اهدای شاخه گل و اهدای سیسمونی کامل کودک  به ارزش ۱۵ میلیون ریال توسط شهرداری مرند قدوم این نوزاد را گرامی داشتند

 

۶_۲۲۲ ۴۵۵۵۶ ۶۱۲۹۱_۱۱۸۵۲۱۶۱۲۸۶۸۹_۸۳۸۱۵۳۶_n ۵۵۵۵۸۶۹۹۹۵۵۵۵