مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید کشکسرا ی مرند با حضور علیخانی مدیر کل امورشهری, وشوراهای استانداری مسئولان ادارات باسخنرانی راستگو معاون استاندار فرماندار ویژه مرند.  طی آئینی ایرج آذر نژاد سکانداری شهر کشکسرای مرند را از امروز رسما بدست گرفت مراسم معارفه وتودیع شهردار جدید کشکسرای مرند ایرج آذر نژاد گرگری با حضور علیخانی […]

مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید کشکسرا ی مرند با حضور علیخانی مدیر کل امورشهری, وشوراهای استانداری مسئولان ادارات باسخنرانی راستگو معاون استاندار فرماندار ویژه مرند. 

طی آئینی ایرج آذر نژاد سکانداری شهر کشکسرای مرند را از امروز رسما بدست گرفت

مراسم معارفه وتودیع شهردار جدید کشکسرای مرند ایرج آذر نژاد گرگری با حضور علیخانی مدیر کل دفتر امور شهری وشوراهای استانداری آذربایجان شرقی؛ راستگو معاون استاندار وفرماندار ویژه مرند,شهرداران شهرستان وروساء واعضای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه ومسئولان محلی خانواده های شهدای مدافع حرم برگزار وبا  با حکم. استاندار آذربایجان شرقی رسما ز امروز سکانداری شهرداری کشکسرای را بدست گرفت..

photo_2017-10-16_20-35-48