جهت اطلاع از خدمات کتابخانه عمومی کشکسرای به مراجعین و همچنین بررسی مشکلات این کتابخانه ، فرجی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرند به همراه آذرنژاد ، شهردار و احمدی ، رئیس شورای اسلامی شهر کشکسرای از محل این کتابخانه بازدید کردند .

به گزارش پایگاه خبری  اخبار به روز  مرند :فرجی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند در این بازدید ضمن اشاره به اهمیت شهر کشکسرای به عنوان شهری فرهنگی ، علمی و شهید پرور ، گفت : با توجه به اینکه این شهر در مسیر ترانزیتی کشور ترکیه قرار دارد از این مکان به عنوان یک مجتمع فرهنگی و هنری باید بیشتر بهره برداری شود و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری انجمن های تخصصی آماده همکاری در این زمینه می باشد .

در این بازدید آذرنژاد شهردار کشکسرای نیز اعلام آمادگی نمود که در غنی سازی و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری نهایت همکاری را بنمایند. همچنین شهردار کشکسرای از احداث آمفی تئاتر روباز در آینده نزدیک در این شهر خبر داد .