فرماندار شهرستان مرند به صورت سرزده از مرکز بهداشتی یامچی بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار  پایگاه خبری اخبار به روز مرند :گرشاسبی فرماندار شهرستان مرند به صورت سرزده از مرکز بهداشتی یامچی بازدید کرد و از خدمات شبانه روزی کادر درمانی این مرکز تشکر کرد.

گرشاسبی به تلاش مدافعان سلامت اشاره کرد و گفت: این زحمات در کارنامه اعمال ثبت خواهد شد و در تاریخ ماندگار خواهد شد.

گرشاسبی گفت: تلاش شبانه روزی این عزیزان هیچ وقت از یاد‌ها نخواهد رفت.