مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی، به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی، بصورت سرزده از ادارات امور مالیاتی سراب، بستان آباد، آذرشهر، صوفیان، شبستر، ایلخچی و خسروشاه بازدید کرد.

غلامرضا شریفی، در این بازدیدها ضمن عرض خداقوت به همکاران از نزدیک در جریان رسیدگی به امور قرار گرفت و رهنمودها و انتظارات اداره کل را به همکاران تصریح کرد و در ادامه به تبادل نظر با توجه به تجارب همکاران در زمینه های کاری به گفتگو پرداخت.
شریفی، هم‌چنین در حاشیه این بازدیدها با تعدادی از مودیان به گفتگو پرداخت و در جریان نظرات، مشکلات و پیشنهادهای آنها در خصوص نحوه خدمات‌دهی به واحدهای اجرایی ادارات قرار گرفت و بر تکریم ارباب رجوع به نحو احسن توسط همکاران تاکید کرد.
شریفی، ارائه خدمات مطلوب به مودیان مالیاتی را دغدغه اصلی و از مهمترین اقدامات الویت دار این اداره کل عنوان کرد و افزود: ارتقای فرهنگ مالیاتی و آشنایی مودیان با تکالیف قانونی خود به جهت تسهیل در پرداخت مالیات از جمله فعالیت های مهم و دغدغه های نظام مالیاتی کشور است که در طول سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.