فرماندار ویژه شهرستان مرند به همراه شیخ پور معاون خود، به صورت سرزده با حضور در بیمارستان حجت کوه کمر ، ضمن بازدید از بخش های مختلف این بیمارستان با تعدادی از بیماران گفتگو و در جریان مشکلات آنان قرار گرفت .

فرماندار ویژه شهرستان مرند به  همراه شیخ پور معاون خود،  به صورت سرزده با حضور در بیمارستان حجت کوه کمر ، ضمن بازدید از بخش های مختلف این بیمارستان با تعدادی از بیماران گفتگو و در جریان مشکلات آنان قرار گرفت .

*****************************************************!!!!!
DSC_0031
DSC_00242
DSC_00263
DSC_00281
DSC_00301
DSC_00321
DSC_00351

******************************************!!!!!

قابل توجه جناب آقای گرشاسبی فرماندار محترم : ضمن تقدیر و تشکر از این بازدیدها امید آن میرود نماینده عالی دولت در نهادینه کردن این بازدیدها برنامه مدون برای کلیه ادارات و بخش های خدمات رسان داشته باشند و شهروندان هم منتظر حروجی اینگونه بازدیدها هستند تنها یک بازدید نمایشی اکتفا نکرده باشند …