،داود گرشاسبی با حضور در شهر کشکسرای از شهرداری و پروژه های عمرانی آن بازدید کرد . معاون استاندار آذربایجان شرقی ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه خدمت خالصانه و همراه با نیت خیرخواهانه شهرداری به نکاتی جهت تسریع در توسعه و آبادانی شهر

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند : داود گرشاسبی با حضور در شهر کشکسرای از شهرداری و پروژه های عمرانی آن بازدید کرد .

معاون استاندار آذربایجان شرقی ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه خدمت خالصانه و همراه با نیت خیرخواهانه شهرداری به نکاتی جهت تسریع در توسعه و آبادانی شهر از جمله توسعه فضای سبز  نظارت دقیق بر پروژه‌ها و نگاه بلند مدت و آینده نگر در اجرای آن و نیز دستیابی به راهکارهای افزایش درآمد شهرداری اشاره نمود.

در ادامه این بازدید نماینده عالی دولت به همراه شهردار و شورای محترم کشکسرای از نقاط مختلف شهر بازدید کرد .

DSC_0007 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0024

کلمات کلیدی :