بازدید جمعی از اعضا شورای اداری شهرستان از هفتمین نمایشگاه ربع رشیدی در تبریز

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند : شکرانی معاون برنامه ریزی و توسعه و میکائیلی معاون عمرانی فرمانداری به همراه جمعی از اعضا شورای اداری شهرستان از هفتمین نمایشگاه ربع رشیدی در تبریز بازدید کردند .

DSC_0001 DSC_0018 DSC_0023 DSC_0041 DSC_0047 DSC_0051 DSC_0054 DSC_0066 DSC_0073