به گزارش اخبار به روز مرند  به نقل  از  روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند ،راستگو معاون استاندار آذربایجان شرقی به همراه محمد زاده رئیس اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی از کارخانه تبریز کف بازدید کرد .          

به گزارش اخبار به روز مرند  به نقل  از  روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند ،راستگو معاون استاندار آذربایجان شرقی به همراه محمد زاده رئیس اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی از کارخانه تبریز کف بازدید کرد .

DSC_0003 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0021 DSC_0028