به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند ، داود گرشاسبی شب روز گذشته از خوابگاه خواهران دانشگاه آزاد و برادران دانشکده فنی و مهندسی شهر مرند بازدید کردند . در این بازدیدها که همراه با دیدار چهره به چهره و نشست صمیمی با دانشجویان بود معاون استاندار آذربایجان شرقی ضمن بازدید از خوابگاه های […]

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند ، داود گرشاسبی شب روز گذشته از خوابگاه خواهران دانشگاه آزاد و برادران دانشکده فنی و مهندسی شهر مرند بازدید کردند .

در این بازدیدها که همراه با دیدار چهره به چهره و نشست صمیمی با دانشجویان بود معاون استاندار آذربایجان شرقی ضمن بازدید از خوابگاه های دانشجویان در جریان مسائل و مشکلات آنها از جمله نبود گرمایش کافی ، نبود سرویس مناسب برای برادران ، هزینه های خوابگاه و … قرار گرفت .

در این دیدارها دانشجویان ضمن بیان موارد و مشکلات با حضور معاون استاندار آذربایجان شرقی و  روسای دانشگاه آزاد و فنی و مهندسی مشکلات مورد بررسی قرار گرفت و قول مساعد بر مرتفع نمودن آنها طی هفته های آینده نمودند .

گرشاسبی در این بازدیدها ضمن تاکید بر رفع سریعتر مشکلات دانشجویان قول مساعد بر پیگیری و بازدید مجدد و به صورت سر زده دادند.

در این بازدید سه ساعته معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ، سرهنگ دهقانی فرمانده انتظامی شهرستان ، و سایر مسئولان معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند را همراهی کردند .

IMG_20191126_181659 IMG_20191126_182234 IMG_20191126_182410 IMG_20191126_183800 IMG_20191126_183936 IMG_20191126_190223 IMG_20191126_191539 IMG_20191126_195222 IMG_20191126_195255 IMG_20191126_195434 IMG_20191126_200529