به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :،داود گرشاسبی به همراه شیخ پور معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی از ستاد انتخابات شهرستان بازدید و بر آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات با شکوه تاکید کرد .

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :،داود گرشاسبی به همراه شیخ پور معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی از ستاد انتخابات شهرستان بازدید و بر آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات با شکوه تاکید کرد .

رئیس ستاد انتخابات شهرستان با اشاره به اهمیت رعایت تمامی بندهای شیوه نامه ثبت نام انتخابات توسط کاربران بیان داشت : کاربران و مجریان برگزاری انتخابات باید به قوانین و مقررات تسلط کافی داشته باشند .

IMG_20191201_180912