معاون استاندار آذربایجانشرقی و فرماندار ویژه شهرستان مرند به همراه دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و برخی از  مسئولین  محلی از بیمارستان آیت اله  حجت کوه کمر شهرستان مرند  بازدید نمودند . بر اساس این گزارش در ادامه ضمن بازدید از بیمارستان رازی (قدیم)، از محل احداث بیمارستان جدید ، بخشهای اورژانس ، دیالیز ،پد […]

معاون استاندار آذربایجانشرقی و فرماندار ویژه شهرستان مرند به همراه دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و برخی از  مسئولین  محلی از بیمارستان آیت اله  حجت کوه کمر شهرستان مرند  بازدید نمودند .

بر اساس این گزارش در ادامه ضمن بازدید از بیمارستان رازی (قدیم)، از محل احداث بیمارستان جدید ، بخشهای اورژانس ، دیالیز ،پد هلیکوپتر ،ام آر آی ، و افزایش ظرفیت بیمارستان آیت اله کوه کمر قرار گرفتند.

منبع : روابط عمومی فرمانداری ویژه مرند .

۶۸  ۸۴ ۹۵   ۱۰۳ ۱۳۲   ۲۲۲ ۳۲۰   ۴۱۳ ۵۱۱ (۱)   ۵۱۱