مسعود شکرانی با حضور در واحدهای تولیدی مبل و ترازوی دیجیتال ضمن بازدید از روند فعالیت در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت .

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند : مسعود شکرانی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری از دو واحد تولیدی بازدید کرد .

وی با حضور در واحدهای تولیدی مبل و ترازوی دیجیتال ضمن بازدید از روند فعالیت در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت .

IMG_20191223_131428 IMG_20191223_132016 IMG_20191223_132330 IMG_20191223_132430 IMG_20191223_135233 IMG_20191223_135303 IMG_20191223_142845