فرماندارمرند با علام این مطلب در جلسه آموزش و پرورش گفت با تغیر نظام آموزشی و حذف پیش دانشگاهی جایگزینی ششم ابتدایی از آغاز سال تحصیلی واجرای این طرح برای 200 نفر هم دبیر نیاز می باشد و وی در ادامه گفت بیش از 120 نفر دانش آموز در کنکور امسال دانش آموزان منطقه زیر […]

فرماندارمرند با علام این مطلب در جلسه آموزش و پرورش گفت با تغیر نظام آموزشی و حذف پیش دانشگاهی جایگزینی ششم ابتدایی از آغاز سال تحصیلی واجرای این طرح برای 200 نفر هم دبیر نیاز می باشد و
وی در ادامه گفت بیش از 120 نفر دانش آموز در کنکور امسال دانش آموزان منطقه زیر 3 هزار رتبه را کسب کرده و در رشته های پزشکی در دانشگاههای ملی مشغول به تحصیل می باشند که این میزان نسبت به سال گذشته 20 در صد افزایش نشان می دهد .
رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان مرند همچنین تجلیل از نخبگان و رشته های حافظ قرآنی و همایش رای اولی ها را در دهه فجر ازبرنامه دیگر در شورای آموزش پرورش شهرستان مرنددر ایام ا.. دها فجر ذکر کرد