به گزارش اخبا ر به روز مرند:در این جلسه که با حضور سردار کریمیان فرمانده سپاه عاشورا در آمفی تئاتر کانون سپاه مرند برگزار شد، سرگرد پاسدار محمدرضا هنرور بعنوان جانشین جدید فرماندهی سپاه ناحیه مرند معرفی گردید

 

به گزارش اخبا ر به روز مرند:در این جلسه که با حضور سردار کریمیان فرمانده سپاه عاشورا در آمفی تئاتر کانون سپاه مرند برگزار شد، سرگرد پاسدار محمدرضا هنرور بعنوان جانشین جدید فرماندهی سپاه ناحیه مرند معرفی گردید

DSC_0463