به گزارش اخبار به روز مرند :پل تقاطع غیر هم سطح میلاد با مشارکت وزارت و راه و شهرسازی و شرکت کوثر آذر بایجان وابسته به بنیاد تعاون بسیج  با  هزینه  بالغ بر۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان احداث و عصر روز گذشته با حضور حجت السلام علوی وزیر اطلاعات ،امام جمعه مرند ،معاون استاندار […]

به گزارش اخبار به روز مرند :پل تقاطع غیر هم سطح میلاد با مشارکت وزارت و راه و شهرسازی و شرکت کوثر آذر بایجان وابسته به بنیاد تعاون بسیج  با  هزینه  بالغ بر۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان احداث و عصر روز گذشته با حضور حجت السلام علوی وزیر اطلاعات ،امام جمعه مرند ،معاون استاندار و فرماندار ویژه مرند ،دکتر حسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا و مدیر عامل شرکت کوثر آذر بایجان و جمعی از مسئولین ادارات مرند افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت

کاظم زاده رئیس اداره راه و شهر سازی مرند در گفتگو با خبر نگار ما گفت :این پل ۸۰۰متر طول در دو باند کلا به طول ۱۶۰۰ متر و  و عرض ۹/۵متر وبا ار تفاع ۵/۵و۷/۵متر دارای ۴ باند و ۱۶ متر طول تیر پلها به تعداد۲۲ پلو۶۵۰ عدد پاثیه و ۱۵۰۰ متر طول نرده می باشد که جمعا برای اجرای این پل ۶۰۰۰متر حجم جدول گذاری و ۸۰۰۰۰ متر مکعب عملیات خاکی و ۳۵۰۰۰متر مکعب خاکریزی ۷۵۰۰تن آسفالت بکار گرفته شده است

۱۱۱۲    ۱۲۸