به گزارش اخبار به روز مرند مسئول فنی شرکت مخابرات شهرستان مر ند در گفتگو با خبر نگار ما با اشاره به اینکه از روز گذشته بعلت انجام عملیات کابل برگردان فیبر نوری از روز گذشته در برخی از مناطق  شهرستان با فطعی تلفن  ثابت مشترکین و اختلال در شبکه اینترنتی  در پی خواهد داشت .سفید […]

به گزارش اخبار به روز مرند مسئول فنی شرکت مخابرات شهرستان مر ند در گفتگو با خبر نگار ما با اشاره به اینکه از روز گذشته بعلت انجام عملیات کابل برگردان فیبر نوری از روز گذشته در برخی از مناطق  شهرستان با فطعی تلفن  ثابت مشترکین و اختلال در شبکه اینترنتی  در پی خواهد داشت .سفید گر افزود با تلاتش کارشناسان فنی تا عصر روز شنبه ۲۱ آذر ماه با مشکلات ارتباطی مواحه خواهند شد