برای اولین بار در جهان  ثبت شنای تک انگشتی توسط ورزشکار مرندی زده شد :  به گزارش خبرنگار صدا و سیما از مرند :عقیل قارداش زاده با 30 سال سن بعنوان مربی در رشته کونگ فو توآ بمدت 15 سال است که در این رشته فعالیت و مربیگری می کند . وی با رکورد 74 مرتبه […]

 

برای اولین بار در جهان  ثبت شنای تک انگشتی توسط ورزشکار مرندی زده شد :

 به گزارش خبرنگار صدا و سیما از مرند :عقیل قارداش زاده با 30 سال سن بعنوان مربی در رشته کونگ فو توآ بمدت 15 سال است که در این رشته فعالیت و مربیگری می کند .

وی با رکورد 74 مرتبه شنای تک انگشتی  در مدت 30 ثانیه قصد دارد نام خودش را در کتاب گینس رکورد های جهانی به ثبت رسانه .

وی در این مورد به خبر نگار ما در مرند گفت برای اجرای این رکورد مدت 6 ماه تمرین کرده و از هیچ مربی دیگری کمک نخواستم به لطف خداوند و همت خودم انجام دادم .

قارداش زاده در مورد سختی این کار میگه که فشاری که برروی انگشتان میاره با 65 کیلو وزن همت و انگیزهای که برای یک ورزشکار بوجود میاره یاد خدا و برای سر بلندی استان آذر بایجانشرقی بعنوان یک کونگ فو کار مرندی در جهان به ثبت برساند