این مراسم که به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند  با عنوان،،، تئاتر برای همه ،،برای نخستین بار در شمالغرب کشور برگزار شد حضور گرم هنرمندان و  هنر دوستان مرندی جلوه خاصی به مراسم بخشیده بود . به گزارش اخبار به روز مرند: محمود عزیز زاده سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مرند حضور هنرمند  و داور […]

این مراسم که به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند  با عنوان،،، تئاتر برای همه ،،برای نخستین بار در شمالغرب کشور برگزار شد حضور گرم هنرمندان و  هنر دوستان مرندی جلوه خاصی به مراسم بخشیده بود .

به گزارش اخبار به روز مرند: محمود عزیز زاده سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مرند حضور هنرمند  و داور کشوری  وبین المللی تئاتر  نادر برهانی مرنددر صحنه با تشویق و احترام بمدت ده دقیقه طول کشید.

در خاتمه  پس از اجرایی برنامه های متنوع فرهنگی هنری به پاس خدمات چندین دهه هنرمندان تئاتر و سینما که افتخارات فرهنگی و گنجینه های هنری ارزشمندی برای جامعه  هنریی در کشور و بین المللی دارند با هدای لوح تقدیر تجلیل شد .

اسامی هنرمندان عرصه تئاتر و پیشگسوتان شهرستان مرند                            :A-3 poster

۱-نادر برهانی مرند

۲-سید مصطفی طالبی

۳-جواد حسنی مرند

۴-حسن شکوهمند

۵-علی امینی

۶-رحمان عباس زاده

۷-محمد تقی اور علیزاده

۸-محسن جعفری  اقدم

۹-محمود یوسفی

۱۰-محمد حسین شناور

۱۱-غلامرضا رزاقی

۱۲-موسی احمدی مرند

۱۳-جواد قامتی

۱۴-سعید شیر محمدی

۱۵ناصر پور زارعیان

۱۶-محمد رضا خجسته