هیات تنیس آذربایجان شرقی برای شناسایی نفرات برتر این رشته در رده سنی زیر ۱۶ سال به منظور اعزام به مسابقات کشوری مسابقه استانی برگزار کرد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند : هیات تنیس آذربایجان شرقی برای شناخت چهره های زبده و با آتیه استان و اعزام آنها برای رقابتهای قهرمانی زیر ۱۶ سال کشور در اصفهان اقدام به برگزاری مسابقات در زمین های تنیس ورزشگاه شیخ محمدخیابانی سهند کرد.

در این رقابت هشت چهره شاخص از تبریز، مرند و مراغه در دو گروه مقابل هم قرار گرفتند که پس از ۱۲ مسابقه به سرداوری اسماعیل داورپناه راکت به دستان شاخص این رقابتها شناخته شدند.

به گزارش خبرنگار ما ، ماهور از مراغه، امین غفاری ،عارف شکاری و مهدی اسداله زاده هر سه از تبریز نفرات برتر میدان بودند.

رقابتهای قهرمانی زیر ۱۶ سال کشور از ۱۵ آبان به شهر اصفهان برگزار خواهد شد.