مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند از برداشت ۴۵۰ کیلوگرم عسل در این شهرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :صیادی  معائن مدیر کل و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه  مرند گفت: بزرگترین کلونی کندوی زنبور عسل برای تولید عسل طبیعی در روستای ینگجه سادات شهرستان مرند با ۳۰۰ عدد کندو قرار دارد که امسال توانسته است میزان ۴۵۰ کیلوگرم عسل طبیعی و ارگانیک را در این روستا تولید کند.

او با اینکه پارسال میزان تولید عسل در شهرستان مرند ۳۸۰ تن بود افزود: با توجه به بارندگی خوب و وضعیت خوب مراتع و باغات پیش بینی می‌شود امسال میزان تولید ۲۳ درصد افزایش  یابد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان مرند افزود: بیش از ۱۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش زنبورداری شهرستان مرند مشغول فعالیت هستند.

صیادی گفت: دور بودن از منطقه مسکونی و کارخانجات صنعتی و نوع گیاهان موجود در منطقه از مزیت‌های مهم عسل تولیدی این شهرستان است  به همین دلیل عسل تولید شده در این مناطق، دارای خواص دارویی است.

در دشت‌ها و کوه پایه‌های شهرستان مرند سالانه از ۵۷ هزار و ۴۶۵ کندوی زنبورعسل، عسل تولید می‌شود.