عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: نرخ تورم در حال حاضر حدود ۴۰ درصد و میزان بیکاری حدود ۱۳ درصد است که شاخص فلاکت را به بیش از ۵۰ درصد می رساند.

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به افزایش شاخص فلاکت در کشور، گفت: یک فرد زمانی مفلوک می شود که شغل نداشته باشد و از سوی دیگر هر روز قیمت کالاها افزایش یافته و درآمدی برای خرید آن نداشته باشد.

نماینده مردم مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، افزود: زمانی که نرخ بیکاری و تورم با یکدیگر جمع می شود شاخص فلاکت به دست می آید که هرچقدر رقم آن بالاتر باشد، یعنی شاخص و رقم آن در جامعه بیشتر است.

نرخ تورم حدود ۴۰ درصد و میزان بیکاری حدود ۱۳ درصد است

وی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ تورم حدود ۴۰ درصد و میزان بیکاری حدود ۱۳ درصد است، ادامه داد: در حال حاضر شاخص فلاکت در کشور به بیش از ۵۰ درصد می رسد که کمتر کشوری این رقم را تجربه کرده است، چراکه در کشورهای پیشرفته غربی نرخ بیکاری ۴ درصد و نرخ تورم یک درصد است و در مجموع شاخص فلاکت ۵ درصد می شود.

ناف همه چیز به دلار بسته شده است و با افزایش قیمت ارز نرخ ها رشد می یابد اما با کاهش نرخ دلار از گرانی ها کاسته نمی شود

حسن نژاد با تاکید بر اینکه نرخ ۵ درصدی و ۵۰ درصدی شاخص فلاکت به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند، تاکید کرد: دولت برای کاهش شاخص فلاکت باید نرخ بیکاری و نرخ تورم را کاهش دهد که در این راستا نباید انحراف نقدینگی در اقتصاد وجود داشته باشد، یعنی پولی که در جامعه خلق می شود به سمت تولید سوق یابد که این موضوع سبب می شود در کوتاه مدت درصد تورم پایین آمده و در بلندمدت نرخ بیکاری کاهش یابد.

تورم در ایران ناشی از فشار عرضه است

وی با بیان اینکه تورم ناشی از فشار عرضه یا فشار تقاضا است، افزود: در حال حاضر تورم در ایران ناشی از فشار تقاضا نیست، بلکه ناشی از فشار عرضه است که در این راستا باید تولید افزایش یابد.

ناف همه چیز به دلار بسته شده است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه ناف همه چیز به دلار بسته شده است، ادامه داد:با افزایش قیمت ارز، نرخ ها افزایش می یابد اما با کاهش نرخ دلار از گرانی ها کاسته نمی شود و در واقع هم اکنون چسبندگی در اقتصاد کشور ایجاد شده است.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت باید نظارت های خود را بیشتر کند تا قیمت ها بی دلیل افزایش نیابد، چراکه بسیاری از کالاها در کشور بدون دلیل و منطق گران شده است./

پایان پیام