به گزارش اخبار به روز مرند :معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند به همراه مدیران عامل برق استان ، آب و فاضلاب روستایی ، رئیس شهرک های صنعتی استان و روسای ادارات شهرستان مرند از مجتمع آذر چین  تولید انواع ظروف چینی مظرف در مرند ،بازدید و در جریان مشکلات آنها قرار گرفت.  

به گزارش اخبار به روز مرند :معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند به همراه مدیران عامل برق استان ، آب و فاضلاب روستایی ، رئیس شهرک های صنعتی استان و روسای ادارات شهرستان مرند از مجتمع آذر چین  تولید انواع ظروف چینی مظرف در مرند ،بازدید و در جریان مشکلات آنها قرار گرفت.

 

۳۸ ۴۸ ۵۵ (۱) ۵۵ ۶۳ ۷۳ ۹۲ ۱۰۳ ۱۱۶ ۲۱۱