بدینوسیله به اطلاع شهروندان گرامی میرساند  برنامه زنده آقای کرمی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند فردا صبح ساعت ۸:۳۰بطور زنده از شبکه استانی سهند بمدت ۳۰ دقیقه پخش خواهد شد . در این برنامه زنده  ضمن ارائه گزارشی از  عملکرد دستگاههای ادارت و نهادهای دولتی معرفی قابلیت های گردشگری و تاریخی شهر تاریخی […]

بدینوسیله به اطلاع شهروندان گرامی میرساند  برنامه زنده آقای کرمی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند فردا صبح ساعت ۸:۳۰بطور زنده از شبکه استانی سهند بمدت ۳۰ دقیقه پخش خواهد شد .

در این برنامه زنده  ضمن ارائه گزارشی از  عملکرد دستگاههای ادارت و نهادهای دولتی معرفی قابلیت های گردشگری و تاریخی شهر تاریخی مرند شهروندان گرامی هم میتوانند با ارسال نظرات و مطلالب خودشان را با سامانه پیامک ۳۰۰۰۰۴۱۱ ارسال کنند