فرماندار مرند با اعلام اینکه جناب آقای نامی وزیر محترم ارتباطات فردا بعنوان نماینده رئیس جمهور به شهرستان مرند  تشریف خواهند آورد . رضوانی برنامه های فردارا به شرح ذیل اعلام کرد : مراسم استقبال از ورودی پلیس راه مرند با حضور کلیه مسئولین نهادها و سازمانهای دولتی .ساعت 8و سی دقیقه حضور در باغ […]

فرماندار مرند با اعلام اینکه جناب آقای نامی وزیر محترم ارتباطات فردا بعنوان نماینده رئیس جمهور به شهرستان مرند  تشریف خواهند آورد .

رضوانی برنامه های فردارا به شرح ذیل اعلام کرد :

مراسم استقبال از ورودی پلیس راه مرند با حضور کلیه مسئولین نهادها و سازمانهای دولتی .ساعت 8و سی دقیقه

حضور در باغ رضوان وادای احترام به مقام شامخ شهدای گرانقدر شهرستان مرند تا ساعت 9.

حضور در جلسه شورای اداری شهرستان مرند و بررسی مسایل و مشکلات و خواسته های مردم از رئیس جمهور محترم .در محل فرمانداری مرند سالن همایش .ساعت 9 الی 11صبح .

دیدار و ملاقات با 9 نفر که قبلا ثبت نام نموده بودند بصورت حضوری با وزیر محترم ارتباطا ت نماینده رئیس جمهور .

فرماندار مرند همچنین گفت در مورد جمع آوری نامه ها و در خواستهای شهروندان صندوقهای مخصوص در فرمانداری دایر شده و یا بازرسین رئیس جمهور بطور دستی در یافت خواهند کرد