برگزاری کارگاه آموزشی امدادگری و احیاءقلبی و تفسی در ادره ورزش جوانان شهرستان مرند: بمنظور آشنایی هر چه بیشتر ورزشکاران با احیاءقلبی و تنفسی یک دوره کلاسهای آموزشی کمک های اولیه با شرکت روسای هیئت های ورزشی مربیان وورزشکاران شهرستان مرند برگزار شد که در این دوره از کارگاهها بیش 100 نفر از ورزشکاران شرکت […]

برگزاری کارگاه آموزشی امدادگری و احیاءقلبی و تفسی در ادره ورزش جوانان شهرستان مرند:
بمنظور آشنایی هر چه بیشتر ورزشکاران با احیاءقلبی و تنفسی یک دوره کلاسهای آموزشی کمک های اولیه با شرکت روسای هیئت های ورزشی مربیان وورزشکاران شهرستان مرند برگزار شد که در این دوره از کارگاهها بیش 100 نفر از ورزشکاران شرکت و توسط کارشناسان مرکز بهداشت و درمان شهرستان مرند با نحوه احیاءقلبی و تفسی آشنا شدند .
در این مراسم رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان با اشاره به اینکه تعداد 33 هیئت ورزشی در قالب بیش از10 هزار نفر در رشته های مختلف ورزشی در این شهرستان فعالیت می کنند .
حسن دهقان از تشکیل گینیگ های استعداد یابی در این ادره خبردادو افزود در حال حاضر مجوز 5 مدرسه فو تبال در شهرستان مرند صادر شده که در این مدارس بیش از 500 نفر از جوانان و نوجوان بصورت علمی و پایه اصولی برای تشکیل تیم های بایر آموزش می بینند